צור קשר

ממחזרים בבית | ממחזרים בתחבורה | מחזור נייר | מחזור פלסטיק | סוללות, טיונרים ומחסניות דיו | מחזור זכוכית |

סוללות, טיונרים ומחסניות דיו

פרויקט מחזור מקיף א באר שבע

 

סוללות משומשות

סוללה הינה סדרה של תאים חשמליים, היוצרים זרם חשמלי תוך הפיכת אנרגיה כימית לחשמלית. כל אזרח בישראל צורך כ-9 סוללות לשנה המצטברות לכ- 1.1 ק"ג סוללות למשפחה בממוצע

 

מדוע חשוב לאסוף סוללות?

הסוללות מכילות חומרים מסוכנים בעיקר מתכות כבדות: כספית, ניקל, קדמיום, עופרת, אבץ, מנגן, ליתיום ואחרות המסוכנות לציבור ולסביבה. האשפה בארץ עשירה בחומרים אורגניים, וירקות ומתאפיינת בחומציות גבוהה. חומציות זו גורמת לפעילות כימית של פירוק מעטפת הסוללה. התפרקות מעטפת זו גורמת לשחרור החומרים הרעילים מתוך הסוללה, ואלה נשטפים עם הגשמים אל האדמה ועלולים לחלחל אל מי-התהום. מכאן, שהסוללות מהוות פוטנציאל לזיהום סביבתי חמור בהתפרקותן תוך שחרור המתכות הכבדות והרעילות המרכיבות אותן, ישירות למי התהום.

בשנים האחרונות ישנה מגמה של מעבר לשימוש בסוללות "ירוקות" המכילות ריכוזים מופחתים של מתכות רעילות (כדוגמת כספית).

למרות האמור לעיל הוחלט במשרד להמשיך ולסייע באיסוף הסוללות המשומשות מהציבור. לצורך כך עודכן והופץ נוהל המסדיר את איסוף הסוללות מהציבור.

המשרד לאיכות הסביבה החל כבר בשנת 1994 בתהליך של איסוף סוללות משומשות מהציבור והעברתן להטמנה מסודרת באתר לפסולת מסוכנת ברמת חובב.
בשנת 2003 החל פרוייקט לאיסוף סוללות במוסדות חינוך. בכל שנה נאספים במסגרת הפרוייקט מעל ל 80 טון סוללות ממוסדות החינוך ברחבי הארץ אשר מועברים להטמנה ברמת חובב.

בכל מקרה מומלץ להעדיף ולהשתמש בסוללות "ירוקות", אשר אינן מכילות כספית.
ש:מדוע רצוי לאסוף סוללות משומשות?
ת:הסוללות מכילות חומרים מסוכנים שונים ובעיקר מתכות כבדות.חומציות האשפה גורמת לפעילות כימית של פירוק מעטפת הסוללה. התפרקות מעטפת זו גורמת לשחרור החומרים הרעילים מתוך הסוללה, ואלה נשטפים עם הגשמים אל האדמה ועלולים לחלחל אל מי-התהום ולגרום לזיהומם.
________________________________________
ש:היכן יש להניח סוללות משומשות?
ת:סוללות משומשות ניתן להניח במכלים מיוחדים, הנמצאים בחנויות חשמל וצילום וכן במוסדות החינוך.
________________________________________
ש:היכן ניתן לקבל מכל לאיסוף סוללות להצבה בבית העסק או במשרד, ומי מפנה את המכלים?
ת:ניתן לקבל מכלים לאיסוף סוללות משומשות ביחידה הסביבתית של הרשות המקומית. היחידה הסביבתית גם דואגת לפינוי המכלים.