צור קשר

היוזמה הירוקה יוצאת לדרך בשנת הלימודים תשע"ז

חידוש המתחם הירוק של מקיף א יצא לדרך

מיקום בחצר ביה"ס ליד שכבה י'-יא' ובו:

מה במתחם הירוק החדש?

1. תחנה להפקת קומפוסט (מצורפת מצגת המראה את התחנה שנהרסה בעת הוספת חט"ב) שנבנה במחדש ב"מתחם הירוק" תמוחזר פסולת אורגנית שתיאסף בתיכון ממגמת מלונאות, מועדון צוותא, ממעבדת ביולוגיה וממזון התלמידים שיופרד בפחים החומים (כלומר שימוש במשאבים שלא הופרדו ולא נוצלו).

תחנה למיחזור פסולת אורגנית מס. 1 נבנתה ב1995 והופעלה ע"י  הכיתות הירוקות 2-4 עד ל- 1998

התחנה למיחזור פסולת אורגנית מס. 2  נבנתה 1999 והופעלה ע"י הכיתות הירוקות 5-7 עד 2004

תחנה למיחזור פסולת אורגנית מס. 3 מקיף א' באר שבע  נבנית בשנת הלימודים הנוכחית והדשן כתוצרת ישמש ביצוע עבודות ביוחקר של תלמידי מגמת הביולוגיה.

 

 

2.  "מדרנות ירוקים" מדרון עם כוורות שישמש כמקום מחקר אקולוגי (מצורפת מצגת המראה את המדרונות הירוקים שעכשיו יש לחדש ולתחום  בגדר עם התחנה למחזור פסולת אורגנית) ב"מתחם הירוק"

"מדרונות הירוקים" עליהם יגודלו פרחי בר עונתיים שיהיו "ריאה ירוקה וציבעונית" לנוי ביה"ס ולהוספת ידע ממחקרים שיתקיימו עליהם. ראה מצגת שמצורף green slopes

 

3. פינות ישיבה לתלמידי שכבה יא' המורכבות מחומרים בשימוש חוזר

(מצורפות תמונות תכנון) סביבת ישיבה ירוקה שתעשה מצמיגים שעליהם פסיפס מפסולת קרמיקה

גם כאן החומרים מהם  תבנה פינת הישיבה הם חומרים "אבודים" שיתועלו לשימוש טוב

שתשולב בהם גם צמחיית נוי.

 

תיכון מקיף א' פועל  משנת 1992 ומקדם תחום איכות הסביבה

פעלה יוזמת "הכיתה הירוקה" לתלמידי מב"ר עד שנת 2004 ושני מחזורים הוגשו לבגרות בתחום מדעי הסביבה בהצלחה רבה.

בשנת 1998 פרס השר להגנת הסביבה לתיכון מקיף א

בשנת 2005 פרס רש"י צייס ליוזמת "הכיתה הירוקה" לדר' עדנה בן יצחק

בשנת 2008 הוגדר תיכון מקיף א' ע"י המשרד להגנת הסביבה כ "בתיכון ירוק"

בשנת 2013 חודשה ההסמכה ל"תיכון ירוק"

בשנת 2016 יוזמה לקידום "מקיף א' ירוק מתמיד" זכתה למימון המשרד להגנת הסביבה.

בשנת 2016 זכה תיכון מקיף א' "באות הנגב לשנת 2016"

מתיכנון לביצוע תמונות התיכנון

כתבה :דר' עדנה בו יצחק

פרסום ראשון :25/03/2017 16:28:46
עדכון אחרון :26/03/2017 11:13:40