צור קשר

"יום מעשים טובים למען איכות הסביבה"

ביום זה התקיים בעיר מבצע איסוף פסולת אלקטרונית.
הוצבה מכולה על יד העירייה ובה נאספו מכשירים אלקטרוניים שאין בהם שימוש, לצורך מיחזור.

הציוד שנאסף בביה"ס מקיף א' הועבר למפעל "מיחזור עולמי" הנמצא ביבנה.
מחלקי הפלסטיק שיגרסו יבנו רהיטי גן וכל הרכיבים יופרדו וימוחזרו.

כמות הפסולת האלקטרונית בישראל נאמדת בכ - 100,000 טון לשנה. מרביתם מכילים מתכות כבדות וחומרים מסוכנים נוספים שיש לטפל בהם טיפול הולם כדי למנוע זיהום.

במצב הקיים כיום, לא מתקיימת כל הפרדה של המוצרים האלקטרוניים בתום השימוש בהם. הפסולת האלקטרונית, המכילה חומרים מסוכנים, נאספת עם הפסולת הביתית, נדחסת, נשברת ומתפרקת ולכך יש השלכות סביבתיות ובריאותיות קשות. מתכות כבדות, ביניהן כספית, קדמיום ועופרת עשויות להיפלט לסביבה ולגרום לזיהום של קרקע ומי תהום.

הפתרון השכיח בישראל, דהיינו, הטמנה באתרי סילוק פסולת, אינו נותן מענה לבעיות הסביבתיות והבריאותיות החמורות הנובעות מהימצאות חומרים מסוכנים בזרם הפסולת הביתית. באר שבע בין מספר מצומצם של רשויות החלה באיסוף וולונטרי של פסולת אלקטרונית מתוך כוונה לשמש דוגמא בהפחתת פסולת מוצקה מסוכנת והבאתה למיחזור.

כתבה וצילמה: ד"ר עדנה בן יצחק

פרסום ראשון :28/02/2010 18:50:45
עדכון אחרון :28/02/2010 18:51:28