צור קשר

שותפים

פרויקט מחזור מקיף א באר שבע

 

גופים שותפים לפרויקט מחזור פסולת:

עיריית באר שבע - אגף החינוך

משרד החינוך

המשרד להגנת הסביבה

עמותת "נגב בר קיימא"

החברה להגנת הטבע