צור קשר

ממחזרים בשכונה

פרויקט מחזור מקיף א באר שבע

 

בשנים האחרונות אנו עדים למודעות גדלה והולכת של הציבור לכל הנוגע לסביבת ביתם ואיכות חייהם. שהרי, כולנו רוצים לחיות בסביבה ירוקה ונקייה יותר.

ממחזרים בשכונה:

במסגרת הפרויקט בוחר בית הספר, אתר הנמצא בסמוך אליו, אך לא בתוך שטח ביה"ס או בתחום השייך לפרט, והוא אחראי לניקיון, טיפוח ואחזקתו למשך שלוש שנים לפחות. ביצוע הטיפוח ייעשה ע"י התלמידים. אתר זה יכול להיות גן ציבורי, אתר הנצחה, אתר היסטורי, נחל, מעיין וכד'.

המטרות:

א. פיתוח תחושת אחריות ומחויבות למקום.
ב. פיתוח מעורבות בקהילה ואחריות ציבורית.
ג. פיתוח יכולת לעשייה סביבתית מקומית.
ד. שינוי הרגלי התנהגות בתחום שמירת הניקיון ברשות הרבים.
ה. שילוב פעילות של עשייה התורמת לסביבה יחד עם הגברת המודעות.

שלבים בעבודה החינוכית :

עבודת הכנה: בחירת אתר רלוונטי ומעשי על פי קריטריונים של : * שטח בבעלות ציבורית,
*קירבה לבית ספר , *אירוע מתמשך לאורך זמן *יכולת התלמידים והקהילה לבצע פעילות במקום, *סדר גודל של השקעה (זמן וכסף) בפרופורציות המתאימות, *אתר שגורמי העירייה ירצו להשקיע בו.