צור קשר

ממחזרים בעיר

פרויקט מחזור מקיף א באר שבע

עשייה אפשרית במסגרת עירונית

תחבורה ודלקים

רוב הפליטות העירוניות של גזי החממה נובעות מתחבורה

עידוד תחבורה ציבורית ע"י מתן עדיפות, תכנון יעיל של קוים, הקצאת נת'צים, מימשקים יעילים בין אמצעי תחבורה.

עידוד תחבורה אלטרנטיבית (פיתוח תשתיות להליכה ברגל, רכיבה על אופניים) כחלק מאורח חיים בריא.

עידוד הליכה בטוחה של תלמידים לבתי ספר (במקום נסיעה)

עידוד השימוש בדלקים מתחדשים

אנרגיה ובינוי

ייצור אנרגיה הוא הגורם השני לפליטות עירוניות של גזי חממה
יידוע ועידוד הציבור לייעול השימוש בחשמל בבתים ובעסקים
חסכון מיידי באנרגיה במוסדות העיר ע"י מעבר לשימוש במערכות חוסכות אנרגיה וחינוך להתנהגות יעילה.
בידוד קירות - בניינים ומוסדות
קירור וחימום באמצעים תחליפיים
מעבר לתאורה רחוב סולארית.
שילוב אנרגיה מתחדשת בפרוייקטים המתוכננים של המועצה
ניהול מקיים וחינוך סביבתי באמצעות אנרגיה ממקורות מתחדשים במוסדות החינוך.
עידוד תעשיה מקומית להפחתת פליטות גזי חממה ושימוש באנרגיה נקייה.

שטחים ירוקים

נטיעת עצים מתוכננת ומכוונת - נטיעה מאסיבית של עצים למטרת מחזור פחמן, יירוק היישוב והוספת צל.
עידוד גינון על גגות – מספק בידוד יעיל, התורם לחסכון באנרגיה.

פסולת - מצבורי פסולת מייצרים את גז החממה מתאן – שתרומתו לאפקט חממה גדול פי 21 מ-CO2

עידוד צרכנות אלטרנטיבית לצורך הפחתת פסולת (שווקי קח-תן, איסוף חפצים לנזקקים וכו')
הפרדת פסולת כולל פיתוח תשתיות והגברת מודעות לנושא.