ברוכים הבאים לאתר פרויקט מחזור פסולת - מקיף א'
האתר בבניה, בקרוב יושק רשמית עבור הפרויקט

כתבות

פעילות בשנת תשע"ב     פעילות בשנת תשע"ג     פעילות שנת הלימודים תשע"ד     תשעח     תשע"ה     ,תשע"ט     תשע"ו     תשעז     כל הקטגוריות
שיקום הנוף לאחר כריית פוספטים - סיור לימודי במסגרת לימודי האקולוגיה התקיים סיור שהוא תולדה של שיתוף פעולה עם פרופ' ירון זיו מאוניברסיטת בן גוריון ובמימון מפעלי הפוספטים. הסיור עסק בחשיבות שיקום הנוף לאחר כריית מחצבים. הסיור התקיים ביום חמישי 8.11.18
8:00 יציאה מביה"ס
8:45 פגישה עם הרכז (יורם) בצו
להמשך לחץ כאן
סיור לימודי לתלמידי יב לעין גדי ובעיקבותיו מכתב ב13 בספטמבר 2017 יצאו תלמידי יב ביולוגית לסיור אקולוגי בעין גדי נחל דוד
להמשך לחץ כאן
11.6.17 מיני כנס מדעי- סיכום יחידת ביוחקר והכנה למבחן בע"פ זוהי השנה השלישית שאני מגישה לעבודות ביוחקר.
השנה ההערכה היא פנימית ולא בוחן חיצוני ומאד לא רציתי שמתח העשייה ירד עקב זה .
להמשך לחץ כאן
שיתוף פעולה בתחום אקולוגיה עם פרופ´ ירון זיו מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בהמלצת דר´ אירית שדה מפמ"ר ביולוגיה, נפגשתי עם פרופ´ ירון זיו ממדעי הטבע אוניב´ בן גוריון.
מתוך כוונה לעשות שיתוף פעולה אתו ועם תלמידי יא ביולוגית.


להמשך לחץ כאן
שיפוט בחוקרים סביבה ה-6 ביום שלישי 16.5.17 התקיים כנס חוקרים סביבה ה-6 במכון דוידסון מכון ויצמן למדע
להמשך לחץ כאן
Outdoor Classroom Day ביום חמישי 18.5.17 התקיים יום לימודים בחוץ העולמי.
Outdoor Classroom Day is a campaign to celebrate and inspire play and learning outside the classroom. By getting involved, you join a worldwide movement of schools standing up for outdoor learning and se
להמשך לחץ כאן
ספירת ציפרי בר בעיר ב 2.2.17 יצאו תלמידי יא ביולוגית להכיר ולספור ציפרי בר בחצר ביה"ס (בעיר)
כחלק מספירת הציפורים הגדולה ה- 12
להמשך לחץ כאן
התחנה לייצור קומפוסט מפסולת אורגנית קומפוסט הינו תערובת חומרים המתקבלת בתהליך פירוק של חומרים אורגניים המצויים בפסולת, בעזרת מיקרואורגניזמים מפרקים, בתנאים אווירניים. התהליך מבוקר ונשמרות בו לחות וטמפרטורה מתאימות
להמשך לחץ כאן
 "מדרנות ירוקים" "מדרנות ירוקים" הוא כינוי למדרון עם כוורות מיוחדות לייצוב קרקע המדון.
מקום זה ישמש כמקום מחקר אקולוגי ב"מתחם הירוק"
להמשך לחץ כאן
פינת הישיבה המורכבות מחומרים בשימוש חוזר פינת הישיבה הירוקה נבנתה בהדרכת מתן לוינסון מנגב בר קיימא
לצורך בניית הפינה גייסנו חומרי גלם:
להמשך לחץ כאן
סך הכל 55 כתבות
1  2  3  4  5  6