צור קשר

שיקום הנוף לאחר כריית פוספטים - סיור לימודי

במסגרת לימודי האקולוגיה התקיים סיור שהוא תולדה של שיתוף פעולה עם פרופ' ירון זיו מאוניברסיטת בן גוריון ובמימון מפעלי הפוספטים. הסיור עסק בחשיבות שיקום הנוף לאחר כריית מחצבים. הסיור התקיים ביום חמישי 8.11.18
8:00 יציאה מביה"ס
8:45 פגישה עם הרכז (יורם) בצו

בתוכנית:

8:00 יציאה מביה"ס
8:45 פגישה עם הרכז (יורם) בצומת דימונה מזרח
9:30 עצירה במפעל אורון - א. הסברים על הגיאוגרפיה והגיאולוגיה של האזור; 
           ב. פגישה עם נציג המפעל
10:00 הגעה לשטחי העבודה בבקעת צין - אתר איסוף הנתונים עפ"י שאלת המחקר והתחזיות למשתנים השונים
הסבר על השטח והשיקום ואזכור שאלת המחקר, ההשערות  והתחזיות
10:40 איסוף נתונים
12:00 הפסקת צהריים
12:30 היכרות עם השטח – צמחים ובע"ח מדבריים בנחל חתירה
13:00 נסיעה לאגם ירוחם
13:45 פעילות באגם: צפרות וטיבוע
15:00 נסיעה חזרה לביה"ס
 

במסגרת הסיור עשו התלמידים השוואה בין שטח טבעי לשטח שבו התקיימה כריית פוספטים.

התלמידים אספו מדדי שטח שעובדו למצגת בה סיכמו את ממצאיהם .

באזור הטבעי מגוון גדלי האבנים גדול יותר מאשר בשטח המשוקם. בטבעי יש אבנים גדולת ואילו במשוקם מעל 50 ס"מ אין כלל האדמה נגרסה ע"י הדחפורים...
 
באזור הטבעי קושי הקרקע קטן יותר מקרקע המשוקמת.
סטיית התקן המדד לפיזור התוצאות סביב לממוצע הוא גדול יותר דבר המראה שקושיות הקרקע מגוונת יותר לא אחידה  בעוד שבשטח המשוקם קושיות הקרקע גדולה יותר וסטיית התקן הקטנה יותר מראה שהשטח אחיד בקושיותו כי נדחס ע"י הדחפורים וכלים כבדים שהדקו אותו לצורתו החדשה.
 
חדירות המים בקרקע המשוקמת גדולה יותר מאשר בשטח הטבעי. סטיית התקן הגדולה בשטח הטבעי מראה את גיוון החדירות באזורים שונים בקרקע הטבעית בעוד שבקרקע המשוקמת סטיית תקן קטנה המראה אחידות בשטח ....
בקרקע המשוקמת לא הייתה כלל צמחייה....
בקרקע הטבעית כיסוי הצומח הממוצע היה 28% וסטיית התקן הקטנה - 8% מראה שתוצאות הנמדדות מפוזרות קרוב לממוצע 
במסגרת הסיורבוצע איסוף קרומי קרקע לניסויי (חיר אביב ואיתן)
השפעת תוספת קרומי קרקע  (המכילים ציאנובקטריה) בכמויות שונות, על נביטה והתפתחות זרעים צמחי C3  או מצמחי C4 .
 
 
כתבה: דר' עדנה בן יצחק
 

 

פרסום ראשון :08/05/2019 16:29:33
עדכון אחרון :08/05/2019 17:24:48