צור קשר

ב 10.3.16 התקיים יום עיון בו נחשפו ממצאי סקר טבע עירוני שנערך בבאר שבע ובו נתגלו

ליום העיון הוזמנו ע"י רונית אבגי מתאמת קיימות עירטנית.
תיכון מקיף א´ נבחר לייצג את הנוער כ"תיכון הירוק" בעיר.

תלמידי י'9 תלמיד י' 5 יח' ביולוגיה ונציגים מכיתה ט 2 היו התלמידים שהגיעו למפגש

יום העיון התקיים באולם המליאה של עיריית באר שבע

הכנס נפתח בדברי ברכה של מר טל אלעל סגן ראש העיר

מר גיא סמט המשרד להגנת הסביבה מר ניר פפאי סמנכ"ל החברה להגנת הטבע.

ומר רוביק דנילוביץ ראש העיר

מר עמיר בלבן מנהל תחום טבע עירוני בחברנ להגנת הטבע חשף בהרצאתו את הממצאים

לאחר ההרצאה התקיים פאנל חשיבות הטמעת הסקר בפעלות העירונית והסביבתית בהנחיית פרופ' עדי וולפסון

בין הדוברים בפנאל:

מר טל אל על סגן ראש העיר

דר' חפצי זוהר סגנית ראש העיר

מר עודד נצר מהמשרד להגנת הסביבה ומר עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע.

לקטה כתבה:

דר' עדנה בן יצחק

תיעוד בתמונות כאן

פרסום ראשון :24/03/2016 11:24:15
עדכון אחרון :01/05/2016 13:17:10