צור קשר

השתתפתי בוועידה הבינלאומית לתחליפי דלקים.

בימים 10-11.11.15 התכנסה הוועידה נערכה בתיאטרון הבימה בתל אביב.

התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים הושקה בשנת 2011. התוכנית מתבססת על שיתוף פעולה של 10 משרדי ממשלה שונים: אנרגיה, תחבורה, כלכלה, הגנת הסביבה, מדע, אוצר, ביטחון, חקלאות, חוץ וראש הממשלה.  התוכנית נובעת מצורך אסטרטגי של מדינת ישראל  - הקטנת כוחו האסטרטגי של הנפט, אפשור בחירה כלכלית יעילה והקטנה משמעותית של זיהום אויר.

השתתפתי בכנס הגעתי אליו תוך חיסכון בדלק -  ברכבת הישירה מבאר שבע לתל אביב.

תיעוד בתמונות

כתבה

דר' עדנה בן יצחק

פרסום ראשון :26/01/2016 14:44:22
עדכון אחרון :26/01/2016 14:59:01