צור קשר

למורה | לתלמיד | מיחזור במערכת החינוך - מצגת |

למורה

פרויקט מחזור מקיף א באר שבע

 

לחצו כאן להורדת החומר למורה

חומרים נוספים למורה

ההתפתחות המחשבתית והטכנולוגית האדירה, במאה העשרים, שהזניקה תוך עשרות ספורות של שנים את המין האנושי קדימה ללא כל יחס לאלפי השנים הקודמות, גובה כבר עתה את המחיר מאיכות הסביבה בה אנו חיים. איכות הסביבה שלנו נפגעה לפני שחשנו בכך, ולפני שפיתחנו את הכלים המתאימים להתמודד עם הבעיה. המערכות החברתיות שלנו מפגרות בהרבה אחר ההתפתחות הטכנולוגית. כשחשנו בסכנה, היו כבר שמינו אפורים, מיימנו מזוהמים ופסולת רעילה רבצה לפתחנו.

 

איכות הסביבה מתמקדת ביחסי הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית והמלאכותית. כדי לספק את צרכיו היום-יומיים של המין האנושי תוך מזעור הנזקים העלולים להיגרם לאדם, לסביבה וליכולת הקיום של הדורות הבאים, חייבים לנקוט צעדים מתאימים לשמירה על איכות הסביבה. ניצול המשאבים הטבעיים בעולם והפיתוח הטכנולוגי חייבים לעלות בקנה אחד עם צורכי החברה בהווה ובעתיד. משמעות הדבר היא, שניתן יהיה לספק לכלל אוכלוסיית העולם מזון, אנרגיה ורמת חיים גבוהה, ועם זאת למנוע שינויים סביבתיים (מקומיים וכלל-עולמיים) העלולים להזיק בטווח הקצר והרחוק. גישה זו, נקראת "פיתוח בר-קיימא".

 

בעבר, כאשר ניצול המשאבים הטבעיים היה מזערי והתעשייה והטכנולוגיה צעדו את צעדיהן הראשונים, לא נתגלו בעיות חמורות הנובעות משינוי פני הסביבה. על הנזקים המעטים שנוצרו התגבר בדרך כלל כוח ההתחדשות של הטבע.

כיום, כשההתפתחות המדעית והתעשייתית מתרחשת בקצב מהיר מאוד, קיימת סכנה אמיתית לאיכות הסביבה. רק בשנים האחרונות החלה להתפתח המודעות לצורך הדחוף לטפל בבעיות איכות הסביבה שכבר קיימות, ולצורך להשקיע בתכנון לטווח קצר וארוך כדי למנוע בעיות סביבתיות עתידיות.